دسته‌بندی نشده

نصب آسانسور و پله برقی

نصب آسانسور و پله برقی

نصب آسانسور و پله برقی

نصب آسانسور و پله برقی به جهات گوناگون از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. نصب، قواعد خاص خود را داشته است و تابع استانداردهای مصوبی است که در بر دارنده ایمنی مجریان نسل و نصابان و در ادامه کاربران و سرویس کاران است. نصب اساساً اگر الکترونیکی و الکتریکی هم باشد امری مکانیکی است.
در بخش نصب آسانسور و پله برقی که غربی ها پیش از انقلاب فعال بودند و غالباً توسط آنان صورت می گرفت همانند نصب دیگر تجهیزات همچنان سفارشهای آنان بدون کم و کاست اجرا می شود. در سال های اخیر کتابچه های راهنمای نصب فقط یک نوع محصول ترجمه شده است که در آن ها فقط نصب همان آسانسور یا پله برقی نوع و برند خاصی بیان شده است. کتاب اساسی که در این زمینه محاسبات جدا را نیز در بر بگیرد به غیر از کتاب طراحی آسانسور نوشته پروفسور یامیر یاتوفسکی در بازار این صنعت مشاهده نمی شود.

اصول کار نصب در صنعت حتی در بخش الکتریک و الکترونیک به جز نصب برنامه های نرم افزاری یک عمل مکانیکی هم هست.
معمولاً ماشین های نصب شونده برای تولید نیرو و یا مصرف آن نیز ممکن است هم برای تولید انرژی و هم انتقال آن نصب و به کار برده شوند. کلیه نصب ها در روی زمین از اصولی پیروی می کنند که ممکن است برخی از این اصول در همه تجهیزات دیده شود و برخی تنها در بعضی از این ماشین‌آلات مراعات گردد.

روش و نکاتی بهینه است که ممکن است در برخی از تجهیزات به طرز خاصی مراعات شود که با بقیه تجهیزات تفاوت داشته باشد، مثلا ً؛ در پله های برقی راستای قائم  به صورت شیب عمل می‌کند ولی در آسانسور ها معمولاً همان راستای شعاع زمین است.

آسانسور و پله برقی در ساختمان و محلی نصب می‌شود که روزی جز طرح مطالعاتی برای ایجاد یک بنای خصوصی یا عمودی بوده است که پس از تصویب طرح در حالی که بخشی از آن را طراح آسانسور و پله برقی تشکیل می داده اجرا می گردیده است.
طرحی که تصویب می شود پروژه نام دارد. پروژه عبارت است از هزینه هایی که برای تولید محصول با کیفیت در زمان معین برای اجرای تمام یا بخشی از آن پرداخت می شود.

نصب آسانسور و پله برقی به جز مقدار اندکی، به طور کلی یک نصب مکانیکی است. این نصب با توجه به اهداف پروژه بهتر است اصول و استانداردهایی را مراعات نماید این اصول با تغییر زمان و شرایط می‌تواند تغییر کند. ممکن است این تغییر برای تصحیح اتفاق بیفتد یا برای توسعه پروژه و یا ممکن است همزمان برای هر دو باشد.

نصب آسانسور و پله برقی

اصولی که در نصب مکانیکی مورد توجه است ممکن است در خصوص خود نصب باشد یعنی اصولی که باید در نصب و اجرای آن به کار ببندیم.
اصول دیگر، اصولی است که نصب کنندگان بایستی آن را اجرا کنند و نیز اصلی که مدیریت ملزم به اجرای آن است.

بخش اول:

اصولی که می بایست مستقیما در نصب مکانیکی مورد توجه قرار گیرد:

۱ . اصل پایداری
۲. اصل نصب در سطح افقی
۳. رعایت سطح اتکای اطمینان بخش
۴. اصل رعایت بهترین روش نصب

اصل فوق شامل اموری است که نصب یک دستگاه را بدون هیچ مانعی از هر حیث تسهیل می‌کند.
۵. اصل استقلال تجهیز: دستگاه باید طوری نصب شود که هنگام بچه دار شدن به ساختمان لطمه‌ای وارد نسازد یا برعکس چنانچه بخشی از ساختمان برداشته شود به آسانسور آسیب نرسد و مانع عملکرد آن نشود.
۶. اصل رعایت استاندارد

مقاله های زیر را نیز بخوانید:
اصل پایداری
اصول نصب آسانسور و پله برقی

بخش دوم:

پلی که مربوط به افراد تجهیزات و ایمنی محیط می‌شود:

۱. اصل رعایت ایمنی و اصل محافظه کاری
۲. اصل اطمینان کامل از مهارت علمی و تجربی افراد مسئول نصب
۳. اصل پیش بینی اتفاقات منجر به ناامنی محیط کار
۴. اصل اطمینان از اشراق قانونی مجموعه بالاتر از ایمنی مجموعه و توان اجرای اصول ایمنی

بخش سوم:

اصول مربوط به مدیریت مجموعه بالاتر ( مدیریت کل پروژه )

۱. اصل تعیین خطوط اصلی پهنه اجرایی پروژه
۲. اصل تعیین زمان اجرای پروژه
۳. اصل داشتن صلاحیت قانونی و ایمنی اجرای پروژه
۴. اصل هماهنگی سازمانی به صورت عمودی گروه های کاری نیز هماهنگی با گروه‌های کارآیی افقی در جوار پروژه مورد نظر
۵. اصل تهیه مستندات اجرای پروژه

 

هر چند در ظاهر این بخش از اصول نصب آسانسور و پله برقی مربوط به یک گروه خاص درمجموعه مجری پروژه نباشد، اما چنانچه گروه بالا دست این صلاحیت ها را نداشته باشد به کارگروه های پایین دست آسیب جدی می‌رساند.

نوشته های مشابه