تاریخچه آسانسور

آسانسور استاندارد

آسانسور استاندارد شامل چه بخش های اصلی و مهمی می شود که در صورت نقص فنی هریک از آنها ممکن است خسارت های مالی و بعضا جانی جبران ناپذیری به وقوع بپیوندد؟ دراین مقاله قصد داریم درباره اجزای یک آسانسور استاندارد بحث کنیم.ترمزها مهمترین نقش در ایستادن و جلوگیری از سقوط آسانسور برعهده ترمز ها می باشد. هرآسانسور دارای یک ترمز فوق العاده قوی است (ترمز الکتریکی) به این صورت که ترمز در مواقع عادی همیشه فعال است و ایستادن آسانسور در مقابل هر طبقه به واسطه عملکرد صحیح همین ترمزها است.سیستم ایمنی (پاراشوت) که در واقع ترمز دوم یا همان ترمز اضطراری می...

ادامه مطلب