ارسال در تهران:
در سفارشات شهر تهران، قبل از ارسال کالا با مشتری تماس گرفته می شود و پس از هماهنگی کالاها ارسال می شوند. در زمان تحویل کالا رسید شرکت به عنوان تائیدیه به مشتری داده میشود تا صحت سلامت کالا را در زمان تحویل تائید و امضا نماید. بدیهی است دریافت و تایید رسید به معنی سلامت ظاهری جعبه پلمپ و یا کالای قابل مشاهده می باشد .لازم بذکر است هزینه تمامی ارسال های شهر تهران بر عهدۀ خریدار می باشد که براساس تعرفۀ پیک یا باربری در هنگام تحویل کالا محاسبه و دریافت می گردد.

ارسال در شهرستان:
قبل از ارسال کالا با مشتری تماس گرفته می شود. لذا مشتری می بایست کالا را از باربری دریافت نموده و هزینه بابری و همچنین حمل تا محل مورد نظر را پرداخت نماید. در صورتی که هزینه بعهده شرکت باشد رسید قبض هزینه حمل و باربری را به همراه شماره حساب، شماره کارت و شماره سفارش به شماره فکس اعلام شده در سایت سامان لیفت ارسال نمایید. مبالغ اعلام شده پس از طی مراتب در واحد مالی به حساب اعلام شده واریز می گردد. هزینه تمامی ارسال های شهرستان بر عهدۀ خریدار می باشد که براساس تعرفۀ پیک یا باربری در هنگام تحویل کالا محاسبه و دریافت می گردد.