قطعات آسانسور

قطعات آسانسور

قطعات آسانسور و خرید آن از هزینه های اجتناب ناپذیر برای احداث یک ساختمان است. آسانسور شامل چه قطعاتی است؟ و وظیفه هر کدام از آنها چیست؟
در این مقاله قصد داریم به بررسی هر یک از قطعات آسانسور بپردازیم.

پاراشوت آسانسور

پاراشوت آسانسور

پاراشوت آسانسور یا ترمز ایمنی ، مکانیزمی است که زیر یوک کابین و در دو طرف آن سوار می‌شود و به وسیله ی دو فکی که دارد، می تواند کابین را روی ریل ها متوقف کند.

آسانسور هیدرولیک

بررسی آسانسور هیدرولیک و مزایای استفاده از آن