سقف کابین آسانسور

سقف کابین آسانسور سقف کابین آسانسور جدا از زیبایی ، نقش ایمنی کابین را نیز به عهده دارد و معمولا قیمت سقف با توجه به نوع تزیینات داخلی کابین برآورد می شود. قیمت سقف کابین آسانسور قیمت سقف بسته به طرح استفاده شده در سقف ، نورپردازی ، استفاده از سقف کاذب و ... متغیر است. باید دانست کابین آسانسور جزء قطعات اصلی آسانسور محسوب می گردد. برای اینکه حدود قیمت سقف کابین را بهتر درک کنید ؛ ممکن است قیمت یک کابین با قیمت موتور آسانسور برابری کند. بنابراین بسته به تزئینات داخلی کابین و سقف ، قیمت کاملا متغیر است. گاهی برای...

ادامه مطلب