ایمنی آسانسور و پله برقی

ایمنی آسانسور و پله برقی

ایمنی آسانسور و پله برقی 1. ایمنی آسانسور امری ضروری است و طراحی داخل دوربندی پلکان ها ممنوع می‌باشد، همچنین درب آسانسور نباید در مسیر راه خروج ( از یک پلکان به پلکان دیگر ) باز شود. ( بند ۳۴۱_۴ سازمان برنامه و بودجه )2. برای ایمنی بیشتر آسانسور لازم است که ایستگاه مشترک پلکان و آسانسور در پارکینگ و سایر طبقات به منظور جلوگیری از ورود دود و گازهای سمی ناشی از حریق به دستگاه پلکان و آسانسور، توسط مصالح مقاوم در برابر حریق و دود دور بندی شود.3. باید دیوار های جانبی آسانسور پایدار و مقاوم در برابر آتش...

ادامه مطلب