درب اتوبوسی آسانسور

درب اتوبوسی آسانسور

درب اتوبوسی آسانسور درب اتوبوسی آسانسور تنها یکی از انواع درب های آسانسور است. به طور کلی درب های آسانسور به سه نوع تقسیم می شوند: درب نیمه اتماتیک، درب تمام اتماتیک، درب اتوبوسی . این نوع درب مناسب پروژه هایی است که محدودیت فضا رو به رو هستند. معمولا کیفیت درب های اتوبوسی آسانسور نسبت به درب های تمام اتماتیک و نیمه اتماتیک، کمتر است. بنابراین استفاده از برندهای خوب و با کیفیت امری ضروری است. انواع شرکت های تولیدکننده درب آسانسور به شرح زیرند: توتال آلومین روانکار پارسان آتور آکاناین مقاله را نیز بخوانید: درب اتوماتیک آسانسور درب اتوبوسی آسانسور از توتال ابعاد باز شو درب اتوبوسی توتال ۱۱۰.۱۰۰.۹۰.۸۰.۷۰.۶۰.۵۰ سیم کشی c...

ادامه مطلب