دسته‌بندی نشده

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور بر اساس خدمات پس از فروش شرکت ها است که باید هر ماه بطور مرتب یکبار سرکشی وعملیات سرویس طبق چک لیست صورت بپذیرد.
شرکت های مختلف با توجه به سطح کیفی خود نرخ های متفاوتی ارائه می دهند که بعضا مشاهده شده از نرخنامه مصوب بسیار پائین تر است!

نرخنامه سرویس آسانسور بر چه اساسی صورت می گیرد؟

بازرسی از آسانسور

بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شودکه آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه؟بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا عینی و یا از طریق اندازه گیری بعضی از ویژگیهای فیزیکی دستگاهها باشد.

سرویس صحیح آسانسور

در صورتیکه هنگام بازرسی نیاز به سرویس احساس شود سرویس دهی برای قسمتهای متحرک و ثابت اعم از الکتریکی و مکانیکی صورت می پذیرد.همچنین هر آسانسور باید مطابق “چک لیست سرویس و نگهداری صحیح آسانسور” ماهیانه حداقل یکبار مورد سرویس قرارگیرد.

در عملیات بازرسی جامع آسانسورها موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

عملکرد قفلها و دربهای کابین و طبقات
سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل و مسیر حرکت کابین
سیستم های کنترلی ، ایمنی ، الکتریکی و محرکه آسانسور
عملکرد ترمز ایمنی ، گاورنر و ضربه گیرها

نرخنامه سرویس آسانسور

اما کاربران آسانسور باید دقت کنند که بسیاری از خرابیها به مرور اتفاق می افتد(مانند سایش سیم بکسل و شیارهای مربوط به آنها،شل شدن اتصالات،خستگی قطعات و غیره)که شاید بهره برداران آسانسور متوجه این موارد و خطرات احتمالی نشوند.لذا واگذاری سرویس و نگهداری صحیح آسانسور به شرکتهای مرتبط می تواند اطمینان کامل استفاده کنندگان از آنرا به همراه داشته باشد.و کاربر مطمئن شود که مجموعه آسانسوری در حال حفاظت است و سیستم حفاظت آن مطابق استانداردهای معین پیگیری می شود.

به یاد داشته باشیم سرویس و نگهداری صحیح آسانسور ، تضمین دهنده ایمنی آن و آسایش کاربران و بهره برداران می باشد.

تعمیرات پیشگیرانه

این تعمیرات زمانی صورت می گیرد که هنوز امکانات وسایل نصب شده در حال کار بوده و دچار خرابی نشده است .هدف از تعمیرات پیشگیرانه آن است که خرابی سیستم به تعویق افتد و فاصله های بین خرابیها رو افزایش بگذارد.ویا جلوی خرابی های احتمالی گرفته شود.

نوشته های مشابه