دسته‌بندی نشده

اصول نصب آسانسور

اصول نصب آسانسور

اصول نصب آسانسور

اصول نصب آسانسور بحث جدی است و نباید نادیده گرفته شود خصوصا در ساختمان هایی که ارتفاع بلندی دارند و ظرفیت آنها نیز بالاست.

 

امکان سرویس و نگهداری آسانسور

در زمان نصب آسانسور باید امکان دسترسی به دستگاه و مختصات آسانسور برای سرویس کار در زمان های مشخص شده برای بررسی آسانسور هم لحاظ شود. به عنوان نمونه؛ گاهی شیر هرز برای تخلیه روغن در محلی قرار دارد که امکان تخلیه روغن نیست، بنابراین در زمان نصب لازم است این امور در نظر گرفته شده و حتی دستور کار سرویس و نگهداری دستگاه و هر قطعه در دستور کار نوشته شود.

مستقل بودن دستگاه

از دیگر اصول نصب آسانسور یا حتی پله برقی این است که هر دستگاه یا قطعه، باید روی سازه مستقل نصب شود. اگر دستگاه مونتاژ شده یا زمان هایی که ساختمان تعمیر می شود به آسانسور و دستگاه نصب شده آسیبی نرسد.
مستقل بودن هر دستگاه باعث می شود که ارتعاشات متقابل در هم اثر نگذارند، یعنی لرزش آسانسور و پله برقی موجب لرزش ساختمان نشود و یا برعکس ویبره ایجاد شده در ساختمان روی دستگاه بی اثر باشد.

اصول رعایت ایمنی و محافظه کاری در زمان نصب آسانسور

گروه اجرایی وظیفه دارد که تمامی آیین نامه های ایمنی را رعایت کند و با مشاهده کوچکترین ناامنی کاری ، محیطی یا فردی طبق اصل محافظه کاری از انجام کار خودداری نمایند. چشم پوشی از کمبود و نقصان در وسایل ایمنی و یا هر مورد دیگری که برای فرد تجهیزکننده خطر آفرین باشد، لازم است از کار کردن خودداری شود.
این ایمنی شامل این است که سرپرست یا مدیر گروه های کاری و اجرایی از سلامت اعضا مطمئن باشند و همچنین لازم است افراد، ایمنی وسایل کار را به دقت بررسی و کنترل کنند. در نهایت اینکه مسئول گروه باید اتفاقات پیش رو که ایمنی افراد و تجهیزات را به خطر می اندازد پیش بینی کند.

اصول نصب آسانسور

اطلاع داشتن از صلاحیت گروه ها در ارتفاع بالاتر

مسئول گروه بایستی از داشتن صلاحیت کاری و ایمنی گروه اطلاع داشته باشد؛ به عنوان مثال احتمال دارد گروهی که در ارتفاع بالاتر یا حتی همجوار است به مسائل ایمنی آشنا نبوده و آن را مراعات نکند و برای گروه نصب خطرآفرین باشد. اصولا با کارگاه‌هایی که مسئولان آن فاقد صلاحیت کاری و ایمنی از نظر مراجع قانونی هستند نباید همکاری کرد.

 

اصول نصب آسانسور در موازات کار

برای استفاده از خلاقیت های سازمان بالادستی بهتر است که گروه کاری در جریان نظر آنان نیز قرار بگیرد و با تاکتیک های اجرایی خود آن را مقایسه کند. زیرا ممکن است نتیجه مثبت، منفی و یا چیزی معادل سیاست های اتخاذ شده توسط گروه باشد.

این مقاله را نیز در خصوص اصول نصب آسانسور بخوانید: اصل پایداری 

تعیین زمان و مدت اجرای پروژه

گروه کاری آسانسور و پله برقی باید بر اساس استانداردهای موجود در سازمان بالاتر، طوری کار را پیش ببرد که در زمان معین شده کار را تحویل دهد.

 

اصل صلاحیت قانونی

اصول نصب آسانسور ایمنی اجرای پروژه معمولاً داشتن صلاحیت یکی از شرایط شرکت در مناقصات است ولی ممکن است به دلایلی مسئول پروژه فاقد آن باشد.

اصل هماهنگی عمودی با سازمان و افقی با گروه‌های همجوار در نصب آسانسور

در جایی که گروه کاری مشغول به کار است گروه های دیگری هم در قسمت های مختلف مشغول به کار هستند بایستی برای حفظ ایمنی از چگونگی کار آنها اطلاع داشت و با آنان هماهنگ بود تا مانعی برای پیشرفت کار گروه فعال نباشد و از سازمانهای بالاتر و پایین تر گروه باید مطلع بوده و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

تهیه مستندات پروژه برای ثبت تجربه در نصب آسانسور

لازم است کارگروه کاری کلیه فعالیت ها و روشهای نصب را ثبت کند، اگر مفید است از آن استفاده شود. سازمان مسئول پروژه هم همین کار را در مقیاس وسیع تر به کار می‌برد. برای استفاده از تجربیات آنها بهتر است از مستندات آنها نیز بهره گرفته شود. معمولا این مستندات به عنوان بازخورد پروژه و گروه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوشته های مشابه