دسته‌بندی نشده

ترمز آسانسور

ترمز آسانسور

ترمز آسانسور

ترمز آسانسور در هنگام قطع برق، باید بصورت اتوماتیک عمل کند. بنابراین در آسانسور، ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی به کار می رود. اگر کابین با ۱۲۵ درصد بار نامی خود و در سرعت نرمال حرکت نماید، ترمزها باید بتوانند کل مجموعه را متوقف کنند و به سرعت سیستم را به حالت سکون برسانند. عمل ترمز آسانسور ، شتاب منفی محسوب می شود شتاب منفی این حالت نباید بیشتر از آنچه که در اثر عملکرد سیستم مکانیزم ایمنی بالابر و یا توقف کابین در اثر برخورد با ضربه گیر ها بوجود می آید؛ باشد . این حد معمولا توسط ترمز اضطراری، پاراشوت تعریف می گردد.
ترمز آسانسور باید بوسیله فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل کند و همچنین می بایست بوسیله نیروی سیستم الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باز شود. با قطع جریان برق باید حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی جهت متوقف ساختن مجموعه آسانسور وجود داشته باشد تا ترمز بلافاصله اعمال شود.

اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سیستم ترمز :

پاراشوت آسانسور
گاورنر
کنتاکت‌های ایمنی

فلکه ته چاه
سیم بکسل

بوسیله‌ی قطعات قفل‌کننده در پاراشوت ، عملیات ترمز انجام می‌شود. فک‌های اصطکاکی با ریل‌ راهنمای آسانسور در ارتباط هستند تا در زمان فعال شدن سیستم ترمز مانع از حرکت کابین یا وزنه تعادل آسانسور بر روی ریل شوند. لازم به ذکر است که پاراشوت تنها در زمان پایین رفت کابین و تجاوز سرعت از سرعت نامی آسانسور فعال می‌شود.

مقاله های زیر را نیز بخوانید:
گاورنر
گاورنر آسانسور

عملکرد سیستم ترمز در آسانسور به چه شکل است؟

در صورتی که سرعت آسانسور از حد معینی که برای آن در نظر گرفته شده است فراتر رود، سیستم ترمز فعال می‌شود. فعال شدن پاراشوت در سیستم ترمز با کمک گاورنر صورت می‌گیرد. در صورتی که سرعت آسانسور از سرعت نامی مجاز آن عبور کند، سیم بکسل واقع بر روی فلکه گاورنر به وسیله‌ی اهرم، سیستم ترمز را فعال می‌کند. با فعال شدن اهرم، فک‌های ترمز با شدت تمام بسته می‌شوند و دندانه‌های ترمز با ایجاد اصطکاک بسیار بالا، مانع از حرکت آسانسور می‌شوند.
در صورت فعال شدن سیستم ترمز در آسانسور، انحراف کابین آسانسور نباید شیبی بیشتر از ۰.۵ درصد حالت عادی خود داشته باشد.

ترمز آسانسور

مقررات سیستم ترمز:

۱.‌ترمز آسانسور، باید توسط فنرهای فشاری یا به وسیله‌ی نیروی وزن عمل کند.
۲. باز شدن ترمز باید به وسیله نیروی الکترومغناطیسی یا الکتروهیدرولیکی صورت گیرد.
۳. هنگام قطع برق، حداقل باید دو سیستم مستقل غیر الکتریکی برای ترمز و کنترل آسانسور وجود داشته باشد.
۴. در صوت قطع برق، ترمز آسانسور باید بی‌درنگ فعال شود.
۵. سیستم ترمز باید به‌گونه‌ای طراحی و نصب شده باشد که بتوان آن را بصورت دستی باز کرد و توسط نیروی یک فرد در حالت باز نگه داشت.

نوشته های مشابه