دسته‌بندی نشده

آسانسورهای معلولین

آسانسورهای معلولین

آسانسورهای معلولین

آسانسورهای معلولین را به عنوان بخشی از یک دستاورد جدید و حتی زمانی که می‌خواهیم ساختمان پیشرفته تری بسازیم در نظر می‌گیریم.
در ابتدا لازم است تا قوانین ساخت، نصب و راه اندازی و استانداردهای فنی مرتبط با نصب آسانسورهای معلولین تایید شوند. تایید یا عدم تایید این استانداردها بستگی به ماهیت و میزان پیشرفت نصب و راه اندازی آسانسور و ساختمان در حال احداث دارد.

در ادامه قوانین و مقررات آسانسور معلولین را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کشور ولز و انگلستان

اسناد M مصوب سال ۲۰۰۴ نصب آسانسور برای معلولین در ساختمان را تایید می‌کنند، این اسناد به دو بخش M1 و M2 تقسیم می شوند و دربرگیرنده مقررات و شرایطی در خصوص نصب آسانسور معلولین و آسانسورهای ویلچر بر هستند. از این آسانسورها به عنوان راحت ترین و مناسب ترین ابزار برای حرکت و یا سیرکولاسیون عمودی در مکان هایی که امکان نصب آنها وجود دارد؛ استفاده می‌شود.
از آسانسور مخصوص معلولین باید در شرایطی استثنایی استفاده شود، یعنی در شرایطی که امکان نصب آسانسور معمولی در ساختمان وجود ندارد.
در اسناد مرتبط با ساختمان ها هم اکنون مطلبی پیرامون استفاده از آسانسور معلولین متناسب با پله های کمتر قید نگردیده.

کشور اسکاتلند

استاندارد فنی آسانسورهای معلولین در اسکاتلند، شامل شرایط و مقررات کلی و مرتبط با نصب آسانسور است و تنها استاندارد استفاده از آسانسور برای معلولین را مورد توجه قرار داده است و هیچگونه راهنمایی در خصوص استاندارد های فنی مرتبط با مطلوبیت نسبی انواع مختلف آسانسور معلولین و یا سایر آسانسور ها در آن وجود ندارد.

کشور ایرلند جنوبی

در دفترچه فنی R  که دستورالعمل ها و مقررات جامع در خصوص نحوه استفاده از آسانسور است شرایط و مقررات خاصی برای آسانسور معلولین در نظر گرفته نشده است. از آسانسورهایی گفته شده که بتوان از آنها برای عبور از طبقات شیبدار استفاده کرد.
شیب در نتیجه بروز تغییراتی در سطح طبقات ایجاد می‌شود و برای رفع آن از چیپ گذر استفاده می‌شود. گاهی حتی نصب یک شیب گذر نیز به دلیل محدودیت هایی مانند فضای لازم، غیر ممکن می شود و به اجبار از آسانسور استفاده می‌شود که علیرغم استفاده افراد معلول قادر به عبور از شیب نیز باشند.

قانون سال ۱۹۹۵ برای آسانسورهای معلولین

طبق این قانون تمامی معلولین نیازمند به آسانسوری هستند که قادر به حرکت در سطوح افقی و یا عمودی از میان طبقات ساختمان باشد. علی القاعده آسانسور معلولین نیازمند برخورداری از یک الگوی فیزیکی است. بعضا در طبقات فوقانی ساختمان ها و نیز به دلیل تغییرات موجود در کف طبقات ساختمان از آسانسور معلولین استفاده می‌شود در این شرایط ممکن است که ابزار و یا دستگاه آسانسور معلولین از یک سازگاری منطقی با طبقات برخوردار باشد و به منظور رفع موانع موجود و یا احتمالی در جهت فراهم آوردن شرایط بهتر برای جابجایی در ساختمان نصب شود.
ماهیت سازگاری آسانسورهای معلولین در ساختمان به ویژگی هایی مانند؛ سیستم های کنترلی، قابلیت عملیاتی با طبقات ساختمان و میزان مقاومت کابل های آسانسور و نیز هزینه های ثبت شده برای آن بستگی دارد.

نوشته های مشابه