مجله آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73lrpd’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

محاسبه ظرفیت کابین آسانسور

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73ouxm’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
محاسبه ظرفیت کابین آسانسور از مهمترین پارامترهای اساسی و تعیین کننده یک آسانسور است.
تمامی محاسبات ظرفیت کابین آسانسور بر اساس اندازه کابین انجام می‌شود.
ظرفیت کابین بستگی به مساحت کابین است. در واقع کل طراحی آسانسور حول محور ظرفیت و مساحت کابین می‌چرخد.
هدف از طراحی آسانسور این است که از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگترین کابین با توجه به محاسبات آنالیز ترافیک آسانسور استفاده شود.
تمامی لوازم آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انتخاب و نصب می‌گردند که مهترین آن موتور آسانسور است.
اگر مساحت کابین بزرگتر از مساحت استاندارد آسانسور ۶ نفر باشد؛ موتور آسانسور نیز باید متناسب با آن، انتخاب و نصب شود.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73q2mh’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
در صورتی که سازنده کابین آسانسور در ساخت کابین دچار اشتباه گردد و از حد تعیین شدۀ اداره استاندارد تجاوز نماید، موتور و سایر قطعات نیز دستخوش تغییرات می‌شوند.
بنابراین کلیه نصابان آسانسور باید حداقل و حداکثر طرفیت کابین متناسب با ظرفیت کابین را بدانند.
توجه: در محاسبه ظرفیت کابین آسانسور، هر نفر در استاندارد آسانسور ۷۵ کیلوگرم در نظر گرفته می شود.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73rpnu’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
ساختمان‌ها را از نظر میزان رفت و آمد (ترافیک آسانسور) جمعیت به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

ترافیک سبک: بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های صنعتی, انبار و مخاطره آمیز.
ترافیک متوسط: بدون داشتن زمان اوج ترافیک شامل کاربری های مسکونی, هتل ، خوابگاه و اداری که دارای واحد های جدا از هم هستند.
ترافیک سنگین: که دارای زمان اوج ترافیک هستند. شامل کاربری های آموزشی تربیتی ، اداری حرفه ای ، تجاری کسبی , تجمعی ( سالن اجتماعات، سینما , تئاتر و … ) و کاربری های درمانی مراقبتی که دارای ترددهای زیاد هستند.
ترافیک خاص: شامل کاربری درمانی مراقبتی ( مانند درمانگاه , کلینیک ها , بازداشتگاه‌ها ) هستند.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd74e28m’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
محاسبه ظرفیت کابین آسانسور
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73t7v3′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
نحوه محاسبه ظرفیت کابین آسانسور بر طبق استاندارد ملی ١-۶٣٠٣ که بر مبنای مساحت مفید کابین در آسانسورهای با کاربری مسافربری است:

مساحت مفید کابین پس از اندازه گیری در ارتفاع ١ متری از کف کابین و بدون در نظر گرفتن فضایی که دستگیره ها اشغال می کنند و با محاسبه پاخور ورودی ( یعنی مساحتی که در ورودی و پس از بسته شدن دربها باقی می ماند) انجام می شود.
در مواردی که یک مساحت در دو ظرفیت جواب دهد، عدد کوچکتر ظرفیت کابین است.
در حال حاضر و تا اجرای تجدید نظر اول استاندارد ملی امکان عدم محاسبه مساحت پاخور در صورت چشم یا پرده نوری در ورودی ممکن است.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kd73u40u’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
طبق بند ۱۵-۲-۳ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان برای محاسبه ظرفیت کابین آسانسور در آسانسور های مورد استفاده افراد ناتوان جسمی:

  1. عرض درب طبقات حداقل ٨۰۰ میلیمتر باشد ولی توصیه می شود در طبقات برای این نوع آسانسور از نوع اتوماتیک و با عرض٩۰۰ میلی متر انتخاب شود.
  2. مسیر دسترسی به در آسانسور مخصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند باشد.
  3. حداقل عرض کابین در ساختمان های عمومی ۱۱۰۰ میلی متر و حداقل عمق ۱۴۰۰ میلی متر باشد
  4. حداقل یک دستگیره روی یک دیواره کابین در ارتفاع ٩۰۰ میلی متر نصب شود, سطح مقطع این دستگیره بین ۳۰ تا ۴۵ میلیمتر با شعاع انحنای ۱۰ میلیمتر و فاصله آن از دیوار کابین حداقل ۳۵mm باشد.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

نوشته های مشابه