مجله آسانسور

چاله آسانسور

چاله آسانسور

چاله آسانسور

چاله آسانسور، قسمتی از چاه آسانسور است که فضای لازم برای تعمیرکار آسانسور، نصب ضربه گیر و… را شامل می‌شود.
چاه آسانسور یک فضایی عمودی از پی تا سقف موتورخانه در پشت بام ساختمان می‌باشد که آسانسور و تجهیزات آسانسور در این فضا در حال حرکت‌اند.
این چاه با دیوارهای اضطراری و درب های طبقات محصور شده است. این فضا حتما باید عمودی و بدون هیچگونه خمیدگی باشد. هیچ تجهیزات دیگری مانند سیم کشی، شیر های آب، گاز و…  که از تجهیزات و متعلقات آسانسور نیستند ،نباید در چاه آسانسور نصب شده یا عبور داده شوند.

ابعاد چاه آسانسور با توجه به نوع آسانسور و معماری‌ای که ساختمان دارد، مشخص می شود. چاهک آسانسور (Pit)، چاله پایینی آسانسور در پی ساختمان است.
اولین مرحله نصب آسانسور، آماده سازی چاله یک آسانسور است. ارتفاع لازم از کف چاله تا کف اولین سطح، که قبل ازعملیات بتون ریزی کف چاله ی آسانسور صورت می‌گیرد، باید حداقل ۱ متر و ۹۰ سانت باشد.

 

چاه آسانسور

عرض چاله معمولا چه ابعادی دارد؟

باید در نظر داشت که آسانسور به ویژه در ساختمان های مسکونی ، علاوه بر جابه جایی افراد گاهی لازم است که بعضی از لوازم خانگی سنگین مانند لباسشویی و یخچال را نیز جابه‌جا کند. پس باید عرضی متناسب با یک یخچال حداقل معمولی را در نظر گرفت.
نکته دیگری که وجود دارد اینست که درب های اتوماتیک آسانسور به فضای بیشتری نسبت به درب های لولایی نیاز دارد. یعنی فضایی ، حدودا دوبرابر اندازه یک درب اتوماتیک.

عمق و ابعاد چاله آسانسور

نیز مناسب تر است برای آسانسورهای ۸ نفره و بیشتر، عرض ۱۷۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. در واقع، عمق چاله آسانسوررا معمولا ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر بیشتر ازعرض آن در نظر می‌گیرند؛ یعنی براساس اینکه ظرفیت آسانسور چند نفره است، به ازای هر یک نفر ۱۰ سانت به اندازه عرض و ابعاد چاله آسانسور اضافه کرده و عمق چاله به دست می‌آید.

این مقاله را نیز بخوانید: وضعیت استاندارد آسانسور

 

تعیین ارتفاع چاهک آسانسور

حداقل ارتفاع چاهک یا چاله پایینی آسانسور ،یک متر و نیم است. ابعاد چاهک ۱۰ سانتی متر بزرگتر از ابعاد چاله آسانسور است.
چاهک آسانسور، همان چاله پایین آسانسور است که در پی ساختمان اجرا می‌شود. در واقع چاهک، بخشی از چاه آسانسور است. چاهک آسانسور جهت تأمین فضای جان‌ پناه برای سرویس‌ کاران و نصب برخی تجهیزات از قبیل ضربه‌ گیر یا بافر و… در پی ساختمان اجرا می‌ شود.

نوشته های مشابه