دسته‌بندی نشده

سیم بکسل در آسانسور

سیم بکسل در آسانسور

سیم بکسل در آسانسور

سیم بکسل در آسانسور و افزایش طول دائم آن را در مقاله قبل توضیح دادیم ، اکنون به شرح ادامه آن می پردازیم.
لازم به ذکر است که محاسبه دقیق افزایش طول سیم بکسل در آسانسور قابل انجام نیست و به همین دلیل تعداد زیادی از سازندگان به طور تجربی و با انجام آزمایشات متعدد افزایش طول دائم سیم بکسل تولید شده خود را به صورت درصدی از طول اولیه سیم ‌بکسل بیان می‌کنند. بدیهی است که با توجه به روش های متعدد تولید و رفتار سیم بکسل های تحت بار، مقادیر ارائه شده برای سازنده های مختلف، متفاوت خواهد بود.

امکان برآورد دقیق مقدار افزایش طول دائم سیم بکسل در آسانسور برای تمام ساختارهای سیم بکسل وجود ندارد؛ اما مراجع مختلف داده ها و میانگین هایی را داده اند، مقدار تقریبی این افزایش طول دائم از جدول زیر قابل محاسبه است.
به عنوان نمونه:

سیم بکسل هایی با ظرفیت کم

سیم بکسل مغزی کنفی: ۰/۲۵
سیم بکسل مغزی فولادی: ۰/۱۲۵

سیم بکسل های با ظرفیت متوسطه

سیم بکسل مغزی کنفی: ۰/۵۰
سیم بکسل مغزی فولادی: ۰/۲۵

سیم بکسل هایی با ظرفیت بالا

سیم بکسل مغزی کنفی: ۰/۷۵
سیم بکسل مغزی فولادی: ۰/۵۰

سیم بکسل با ظرفیت بالا با خم های متعدد

سیم بکسل مغزی کنفی: ۲
سیم بکسل مغزی فولادی: ۱

سیم بکسل آسانسور

عموما برای سیم بکسل های مرسومی که استفاده می شود، میزان افزایش طول دائم بین ۵۰ درصد تا ۷۵ درصد طول سیم بکسلی که تحت بار قرار گرفته؛ متغیر است. یک سیم بکسل ۶ در  با۱۹ مغزی کنفی افزایش طول دائم کمتری نسبت به یک سیم بکسل ۸ در ۱۹ با مغزی کنفی دارد. میزان افزایش طول دائم برای سیم بکسل های با مغزی فولادی بستگی به ساختار سیم بکسل دارد و می تواند بین ۱۵ تا ۳۵ درصد متغیر باشد.
تولید کننده ای دیگر که از محصولات آن در ایران به طور گسترده استفاده می شود؛ برای تخمین میزان افزایش طول دائم سیم بکسل در آسانسور این گونه عمل می کند:
قطعه آزمون درگیره قرار گرفته و با باری کمتر از ۲ درصد حداقل نیروی گسیختگی کشیده می شود تا صاف قرار گیرد سیم بکسل به طور یکنواخت با ۱۰% حداقل نیرو گسیختگی کشیده شده و سپس تا ۲ درصد نیروی گسیختگی بی بار می شود. این روند ۹ بار تکرار می شود و ارزیابی بر مبنای میانگین مقادیر به دست آمده است.
مقادیر نهایی عبارتند از:

این مقاله را نیز بخوانید: طول سیم بکسل چگونه تغییر می کند؟

بافت سیم بکسل : ۸رشته مغزی کنفی
افزایش طول دائم: ۰/۲۱%

بافت سیم بکسل: ۸رشته مغزی فولادی
افزایش طول دائم : ۰/۱۴%

بافت سیم بکسل: ۹رشته مغزی فولادی
فزایش  طول دائم : ۰/۰۸%

با وجود این تفاوت ها، برخی از تولیدکنندگان نیز برای آسانی در اجرا، مقادیر تجربی را به طور کلی برای تمام سیم بکسل ها اعلام می کنند.
به طور تجربی افزایش طول دائم سیم بکسل در آسانسور حدوداً ۳/۵ میلی متر به ازای هر ۱ متر سیم بکسل است.

در زیر مقادیری را آوردیم که موسسه آهن و فولاد آمریکا در راهنمای خود برای سیم بکسل ها به آن اشاره کرده است:

بافت سیم بکسل: ۶رشته مغزی کنفی
افزایش طول دائم: ۰/۷۵ درصد _ ۰/۵ درصد

 بافت سیم بکسل: ۶رشته مغزی فولادی
افزایش طول دائم: ۰/۵ درصد _۰/۲۵ درصد

بافت سیم بکسل: ۸رشته مغزی کنفی
افزایش طول دائم: ۱درصد  _۰/۷۵ درصد

نوشته های مشابه