کارسلینگ

کارسلینگ

کارسلینگ کارسلینگ آسانسور چیست؟ به یوک کابین در آسانسور های هیدرولیک غیر مستقیم  car sling گویند. قطعه ای است که کابین آسانسور بر روی آن قرار گرفته و فرم اصلی کابین را در بر می گیرد. کارسلینگ قطعاتی که برای نصب جک بالابری لازم است را دارد، سیستم پاراشوت را نیز ساپورت می کند. این قطعه بیشتر در آسانسور هیدرولیک استفاده می شود. در روش نصب به صورت غیر مستقیم یک پولی هم روی این قطعه سوار می شود. روش نصب غیرمستقیم car sling اگر در آسانسور هیدرولیک از سیستم غیرمستقیم استفاده شود؛ می توان در راه اندازی آن فقط از یک جفت ریل استفاده کرد...

ادامه مطلب