نقشه کشی آسانسور

نقشه کشی آسانسور

نقشه کشی آسانسور نقشه کشی آسانسور اولین قدم برای نصب و راه اندازی آسانسور است که باید بر اساس نیازها و پارامترهای فنی یک ساختمان صورت گیرد. در صورت رعایت نکردن اصول محاسبات و نقشه کشی درست و اصولی؛ افزایش هزینه های ناشی از انتخاب نامناسب، دوباره کاری ها، اتلاف زیربنای ساختمان و کاهش دقت در نصب آسانسور به بار خواهد آمد.عوامل زیر در نقشه کشی آسانسور اهمیت دارند:1.تعیین نقشه دقیق موتورخانه و تعیین محل متعلقات موتور خانه آسانسور در نقشه کشی مانند: درب موتورخانه ، قلاب سقف موتورخانه ، هواکش موتورخانه ، درب ورودی موتورخانه ، محل تابلو برق سه فاز...

ادامه مطلب