سیستم تری وی اف

سیستم تری وی اف (۳vf) آسانسور

تری وی اف (۳vf) در صنعت آسانسور تحول ایجاد کرد. سوالی که از ابتدای اختراع آسانسور های حرفه‌ای ذهن متخصصین این حوزه را به خود مشغول کرده بود ، این بود که: چگونه می توان شک های ( ضربه های اولیه  )  ناشی از حرکت اولیه و حرکت نهایی آسانسور راکاهش‌داد.

ادامه مطلب

خرید آسانسور

خرید آسانسور

خرید آسانسورخرید آسانسور ، تولید و فروش آن از بازارهایی است که تقریبا هیچگاه از رونق تولید و خرید و فروش نخواهد افتاد. زیرا انسان در هر کجا که ساکن شود به ساختمان و پناهگاه نیاز دارد و به علت تعدد افراد ، دیگر ساختمان های یک طبقه قدیمی پاسخ گوی سکنی گزیدن انسان نخواهند بود. در هنگام خرید آسانسور باید کاملا دقت کرد تا آسانسوری را خریداری کرد که حتما استاندارد باشد. در غیر این صورت ، استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد و غیر اصولی ، ممکن است خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.همان طور که در مقاله تاریخچه پیدایش...

ادامه مطلب