میکروسوئیچ آسانسور

میکروسوئیچ آسانسور

میکروسوئیچ آسانسور میکروسوئیچ آسانسور نوعی کلید است که عمل قطع و وصل را انجام می دهد اما با کلید معمولی تفاوت دارد. کلید معمولی یک وضعیت قطع و وصل ثابت دارد اما داخل میکروسوئیچ آسانسور فنری تعبیه شده که زمانی که فشار روی آن وارد می شود بسته به نوع میکروسوئیچ، جریان برق قطع یا وصل می شود و در زمانی که فنر رها می شود عکس این عمل رخ می دهد. میکروسوئیچ ها چند نوع هستند؟ قرقره ای فشاری آنتنی غلطکی یک میکروسوئیچ یا لیمیت سوئیچ چه کاربردی دارد؟ 1.تشخیص حضور یا عدم حضور هر چیزی که ماهیت فیزیکی داشته باشد. 2.نوار نقاله را در یک پروسه صنعتی...

ادامه مطلب