قیمت آسانسور هیدرولیک

قیمت آسانسور هیدرولیک

قیمت آسانسور هیدرولیک قیمت آسانسور هیدرولیک ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از انواع دیگر آسانسورها است. هزینه ساخت و راه اندازی آسانسورهای هیدرولیکی به عوامل مختلفی مانند: نوع و مدل آسانسور، ابعاد و ارتفاع دستگاه یا ارتفاع ساختمان ، محل نصب، نوع و قدرت موتور، نوع کابین و ابعاد آن، میزان تقاضا، نرخ ارز، نوسانات بازار، قیمت مواد اولیه و ... بستگی دارد. تعداد توقف یکی دیگر از آیتم ها در تعیین قیمت آسانسور می باشد.هر قدر تعداد ایستگاه هایی که آسانسور در طبقات توقف می کند، بیشتر باشد تعداد درب آسانسور ، تعداد ریل آسانسور ، متراژ سیم بکسل ،...

ادامه مطلب