کابین آسانسور

کابین آسانسور

کابین آسانسور کابین آسانسور دارای تجهیزات و لوازمی است که به مرور آنها را شرح می‌دهیم.1.تابلوی بهره برداری کابین 2.چراغ شرایط اضطراری 3. المان عملیات استراتژی آتش نشانی 4. کلید سوئیچ EMT  5. کلید سوئیچ که برای طول عمر کاری کابین 6. شاسی توقف اضطراری 7. پورت اتصال بلندگو 8. منبع تغذیه باتری و ...عمومترین قسمت یک دستگاه که یک مامور آتش نشانی هر روز با آن سر و کار دارد؛ تابلوی بهره‌برداری کابین است. به تابلو بهره برداری ، تابلوی راهنمای طبقات نیز می‌گویند. تابلوی راهنمای طبقات یا تابلوی بهره برداری آسانسور، قسمتی است که مسافران احضار به طبقه خاص را درخواست می کنند. تمامی وسایل لازم در...

ادامه مطلب

صفحه کلید آسانسور

صفحه کلید آسانسور از ارکان زیبایی برای ظاهر یک آسانسور به حساب می‌آید و نقشه راهنمای آسانسور محسوب می‌شود. خرابی یا نبود آن دردسرساز است و اهالی ساختمان را به زحمت می‌اندازد.

ادامه مطلب