زمان سقوط آسانسور

زمان سقوط آسانسور زمان سقوط آسانسور چه کارهایی لازم است انجام بدهیم؟در نظر گرفتن احتمالات مختلف در مورد نتیجه اتفاقات به نظر چیز خوبی می‌آید، حداقل آن این است که می توان از وقوع بدترین حالت ممکن جلوگیری کرد. در لحظه سقوط آسانسور، زمانی که به صورت ایستاده و راست داخل آسانسور می ایستیم احتمالا اتفاق خوشایندی نمی‌افتد.در این هنگام اگر ایستاده باشیم فشاری که به اعضای بدن در لحظه ی برخورد وارد می‌شود ده برابر خواهد بود و باعث صدمات شدیدی به ستون فقرات وارد شده واحتمال زنده ماندن کم است.دراز کشیدن در آسانسورظاهرا بهترین حالت در زمان سقوط آسانسور، دراز...

ادامه مطلب