چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور به این منظور است که شما باید آن را بعد از هر مراجعه تکنسین برای سرویس دوره‌ای آسانسور، آن ار از او تحویل بگیرید تا مطمئن باشید تمام بازبینی‌ها طبق اصول و به درستی انجام شده است. چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور کمک می کند تا هیچ موردی فراموش نشود و تمام موارد یک به یک توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. سرویس و نگهداری آسانسور؛ بازیینی کلی قطعات نصب شده آسانسور و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آن می باشد. در ادامه به بررسی...

ادامه مطلب

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور نرخنامه سرویس آسانسور بر اساس خدمات پس از فروش شرکت ها است که باید هر ماه بطور مرتب یکبار سرکشی وعملیات سرویس طبق چک لیست صورت بپذیرد. شرکت های مختلف با توجه به سطح کیفی خود نرخ های متفاوتی ارائه می دهند که بعضا مشاهده شده از نرخنامه مصوب بسیار پائین تر است! نرخنامه سرویس آسانسور بر چه اساسی صورت می گیرد؟ بازرسی از آسانسور بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شودکه آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه؟بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا عینی و یا از طریق اندازه...

ادامه مطلب