ترمز آسانسور

ترمز آسانسور

ترمز آسانسور ترمز آسانسور در هنگام قطع برق، باید بصورت اتوماتیک عمل کند. بنابراین در آسانسور، ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی به کار می رود. اگر کابین با ۱۲۵ درصد بار نامی خود و در سرعت نرمال حرکت نماید، ترمزها باید بتوانند کل مجموعه را متوقف کنند و به سرعت سیستم را به حالت سکون برسانند. عمل ترمز آسانسور ، شتاب منفی محسوب می شود شتاب منفی این حالت نباید بیشتر از آنچه که در اثر عملکرد سیستم مکانیزم ایمنی بالابر و یا توقف کابین در اثر برخورد با ضربه گیر ها بوجود می آید؛ باشد . این حد معمولا توسط ترمز اضطراری،...

ادامه مطلب