براکت آسانسور

براکت آسانسور

براکت آسانسور چیست؟ براکت آسانسور مهار کننده ریل های هدایت کننده کابین و همچنین ارتباط دهنده ریل های آسانسور با آهن کشی یا سازه درون چاه است. براکت ها را به عنوان تصحیح کننده ناشاقولی احتمالی چاه آسانسور نیز می دانند. شرکت های نصب کننده آسانسور معمولا از براکت های مخصوص ریل های خود استفاده می کنند. براکت های وزنه تعادل در محل نصب خود ثابت هستند و قابلیت تنظیم ندارند، بنابراین در هنگام نصب باید خیلی دقیق بود. اگر ریل های وزنه تعادل نیاز به جا به جایی داشته باشند به وسیله ورق های پر کننده (لاتون) تنظیم می شوند. هر براکت نسبت...

ادامه مطلب