چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور به این منظور است که شما باید آن را بعد از هر مراجعه تکنسین برای سرویس دوره‌ای آسانسور، آن ار از او تحویل بگیرید تا مطمئن باشید تمام بازبینی‌ها طبق اصول و به درستی انجام شده است. چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور کمک می کند تا هیچ موردی فراموش نشود و تمام موارد یک به یک توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. سرویس و نگهداری آسانسور؛ بازیینی کلی قطعات نصب شده آسانسور و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آن می باشد. در ادامه به بررسی...

ادامه مطلب

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور

نرخنامه سرویس آسانسور نرخنامه سرویس آسانسور بر اساس خدمات پس از فروش شرکت ها است که باید هر ماه بطور مرتب یکبار سرکشی وعملیات سرویس طبق چک لیست صورت بپذیرد. شرکت های مختلف با توجه به سطح کیفی خود نرخ های متفاوتی ارائه می دهند که بعضا مشاهده شده از نرخنامه مصوب بسیار پائین تر است! نرخنامه سرویس آسانسور بر چه اساسی صورت می گیرد؟ بازرسی از آسانسور بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شودکه آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه؟بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا عینی و یا از طریق اندازه...

ادامه مطلب

نصب آسانسور و پله برقی

نصب آسانسور و پله برقی

نصب آسانسور و پله برقی نصب آسانسور و پله برقی به جهات گوناگون از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. نصب، قواعد خاص خود را داشته است و تابع استانداردهای مصوبی است که در بر دارنده ایمنی مجریان نسل و نصابان و در ادامه کاربران و سرویس کاران است. نصب اساساً اگر الکترونیکی و الکتریکی هم باشد امری مکانیکی است. در بخش نصب آسانسور و پله برقی که غربی ها پیش از انقلاب فعال بودند و غالباً توسط آنان صورت می گرفت همانند نصب دیگر تجهیزات همچنان سفارشهای آنان بدون کم و کاست اجرا می شود. در سال های اخیر کتابچه های...

ادامه مطلب

اصول نصب آسانسور

اصول نصب آسانسور

اصول نصب آسانسور اصول نصب آسانسور بحث جدی است و نباید نادیده گرفته شود خصوصا در ساختمان هایی که ارتفاع بلندی دارند و ظرفیت آنها نیز بالاست.  امکان سرویس و نگهداری آسانسور در زمان نصب آسانسور باید امکان دسترسی به دستگاه و مختصات آسانسور برای سرویس کار در زمان های مشخص شده برای بررسی آسانسور هم لحاظ شود. به عنوان نمونه؛ گاهی شیر هرز برای تخلیه روغن در محلی قرار دارد که امکان تخلیه روغن نیست، بنابراین در زمان نصب لازم است این امور در نظر گرفته شده و حتی دستور کار سرویس و نگهداری دستگاه و هر قطعه در دستور کار نوشته...

ادامه مطلب

اصل پایداری

اصل پایداری

اصل پایداری اصل پایداری یا اصل تعیین سطح ایستایی می گوید که تجهیزات معمولاً باید روی سطح افق طوری قرار گیرند که در بدترین شرایط نامتعادل، دستگاه کمترین جابجایی را داشته باشد. باید درنظر گرفت که این پایداری موجب سکون دائمی دستگاه در محل استقرار خواهد شد. این سکون دائمی نسبی است و بستگی به سطح اتکا و زاویه‌ای که با سطح افق می سازد، دارد. اصولا یک جسم فقط روی زمین به صورت صلب و ثابت قابل نصب است. پایداری روی زمین ایده آل ترین نوع پایداری می باشد. معمولاً فونداسیون نصب درجای سخت زمین اجرا می شود و تا سفت ترین...

ادامه مطلب

زمان سقوط آسانسور

زمان سقوط آسانسور زمان سقوط آسانسور چه کارهایی لازم است انجام بدهیم؟در نظر گرفتن احتمالات مختلف در مورد نتیجه اتفاقات به نظر چیز خوبی می‌آید، حداقل آن این است که می توان از وقوع بدترین حالت ممکن جلوگیری کرد. در لحظه سقوط آسانسور، زمانی که به صورت ایستاده و راست داخل آسانسور می ایستیم احتمالا اتفاق خوشایندی نمی‌افتد.در این هنگام اگر ایستاده باشیم فشاری که به اعضای بدن در لحظه ی برخورد وارد می‌شود ده برابر خواهد بود و باعث صدمات شدیدی به ستون فقرات وارد شده واحتمال زنده ماندن کم است.دراز کشیدن در آسانسورظاهرا بهترین حالت در زمان سقوط آسانسور، دراز...

ادامه مطلب

وضعیت استاندارد آسانسور

وضعیت استاندارد آسانسور

وضعیت استاندارد آسانسور و تلاشهای زیادی از سال ۱۳۷۷ برای تهیه و تدوین استاندارد ملی آسانسور بعمل آمده و نهایتاً استاندارد ملی آسانسور با شماره استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ مورد تصویب کمیته ملی قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۳۸۲ به اجبار درآید.

ادامه مطلب