ابعاد آسانسور برانکاردبر

ابعاد آسانسور برانکاردبر

ابعاد آسانسور برانکاردبر ابعاد آسانسور برانکاردبر باید به گونه ای پیش‌بینی شود که برانکارد و یا تخت به همراه یک نفر همراه، در کابین آسانسور به راحتی جای گیرند.طبق استاندارد آسانسور، ابعاد کابین آسانسور برانکاردبر باید حداقل دارای عرض 110 سانتی متر و عمق 210 سانتی متر باشد و برای آسانسور تخت بر عرض 140 سانتی متر و عمق 240 سانتی متر لازم است. بر این اساس ابعاد چاهک آسانسور برانکاردبر دارای حداقل عرض 180 سانتی متر و عمق 235 سانتی‌متر و ابعاد چاهک آسانسور تخت بر دارای عرض حداقل 210 سانتی متر و عمق 265 سانتی متر است. درب آسانسور برانکاردبر باید حداقل...

ادامه مطلب

آسانسور خودرو بر

آسانسور خودرو بر

آسانسور خودرو بر از آن دست اختراعاتی است که یکی از بزرگترین معضلات جامعه بشری را حل و فصل کرده است؛ جای پارک
امروزه نه تنها در خیابان و معابر شهری بلکه حتی در ساختمان های مسکونی و تجاری و فروشگا ها و بیمارستان ها با مشکل کمبود جای پارک مواجه هستیم.

ادامه مطلب